ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือกฎแห่งกรรม โดย ท.เลียงพิบูลย์ จำนวน 1 ชุด

Spread the love

ขอเรียนเชิญทุกท่านทั้งเพื่อนกัลยาณมิตรทั้งหลาย ทั้งพระคุณเจ้าทุกรูปร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือกฎแห่งกรรม โดย ท.เลียงพิบูลย์ จำนวน 1 ชุด มี 7 เล่ม
ในรูปแบบสวยงามน่าอ่าน เพื่อนำไปถวาย ณ วัดดอกบัวทอง ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ กันนะคะ

ข้าพเจ้า นางสาวพัชราภา มณีรัตน์ ได้รับฉันทานุมัติจากพระธุลีดิน ธัมมทีโป วัดดอกบัวทอง
เมื่อวันที่ไปถวายหลวงปู่ทวด 3 ขนาด ตามกระทู้
***รายงานภาพบุญหลวงปู่ทวดได้ครบแล้ว และนำถวายเรียบร้อย ร่วมอนุโมทนากันค่ะ
ให้มาดำเนินการบอกบุญยังท่านผู้มีจิตศรัทธาปรารถนาแสงสว่างแห่งปัญญาจากกฎแห่งกรรม

จึงขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือกฎแห่งกรรม โดย ท.เลียงพิบูลย์
ราคาประมาณ ชุดละ 2,800 บาท (กฎแห่งกรรม โดย ท.เลียงพิบูลย์ 7 เล่ม) จำนวน 1 ชุด
และค่าขนส่งและอื่นๆ รวม 1,500 บาท)

สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ ในราคาชุดละ 2,800 บาท
หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ
บัญชีเลขที่ 059-1106752 ชื่อบัญชี นางสาวพัชราภา มณีรัตน์

ปิดรับบริจาควันที่ 30 ตุลาคม 2558

ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้เป็นสะพานบุญและร่วมบุญด้วยดีเสมอมา
สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

ฉันทานุมัติ โดย
พระธุลีดิน ธัมมทีโป วัดดอกบัวทอง ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.ชัยภูมิ

hc9340a9.jpg

hd212ab7.jpg