ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคตู้กดน้ำโ​รงเรียนบนเขา

Spread the love

เนื่องด้วยทางโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายขาดตู้น้ำดื่มที่ให้นักเรียนบริโภคจึงแจ้งข่าวบุญมา ณ ที่นี้ท่านใดสนใจร่วมบุญได้นะครับ
ท่านใดสนใจร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
พระมหาจรูญโรจน์ ทีปงฺกโร เจ้าอาวาสวัดบ้านห้วยน้ำขาว
โทร.๐๘๘-๙๙๕-๖๕๙๕,๐๘๘-๙๓๒-๖๕๖๓
หรือที่ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี วัดบ้านห้วยน้ำขาว
สาขา ย่อยเทสโก้โลตัส กาญจนบุรี
เลขที่บัญชี ๙๗๕-๒๑๘๕๘๙-๑