ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อการศึกษาและช่วยเหลือคนพิการ

Spread the love

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อการศึกษาและช่วยเหลือคนพิการ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จ.เพชรบุรี
ในวันอาทิตย์ 23 สิงหาคม 2558
นำรายได้สมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ช่องทางการทำบุญ
1.ธนาณัติสั่งจ่าย ในนามศูนย์การศึกษาพิเศษฯ(กองทุนก่อสร้างอาคารศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำ จ.เพชรบุรี) ถนนดำเนินเกษม ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
2.โอนเงินเข้า บัญชีกองทุนก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาพระนครคีรี บัญชี 731-0-41383-0
สอบถามรายละเอียดที่โทร. 0-3241-0453 ,0-3241-1717 โทรสาร 0-3241-1717 (โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยเดิม)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.phetburispecial.com/