ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าฯสงฆ์อ​าพาธ รพ.สงขลา ประจำปี 2561

Spread the love
h5dde8fa.jpg

h7cf2de7.jpg

h0a55b5b.jpg

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าฯสงฆ์อาพาธ รพ.สงขลา ประจำปี 2561

ท่านใดมีความประสงศ์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าฯสงฆ์อาพาธ ประจำปี 2561 รพ.สงขลา
สามารถโอนเงินได้ที่

บัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย สาขาโรงพยาบาลสงขลา เลขที่ 9803698087
ชื่อบัญชี กองทุนสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา

ขออานิสงส์ผลบุญแห่งการบำเพ็ญกุศลของท่าน จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย ปราศจากโรคาพยาธิและภัยอันตรายใดๆทุกประการ