ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างพระเจดีย์ วัดป่ามัชฌิมาวาส กาฬสินธุ์

Spread the love
h8da98b2.jpg

h316fb39.jpg

h1ccc4ef.jpg