ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี เพื่อสร้างอาคารวิปัสสนากรรมฐาน วัดปันเสา เชียงใหม่

Spread the love
เอช พลัส แชนแนล ร่วมกับ มูลนิธิน้ำใจไทย โดย คุณยุวดี บุญครอง ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีมหากุศล เพื่อสร้างอาคารวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดปันเสา จ. เชียงใหม่ โดยเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างใช้ปฏิบัติธรรม ชั้นที่ 2 ใช้เป็นที่พักสำหรับพระสงฆ์อาพาธที่มารอรั­บการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชีย­งใหม่ ซึ่งต้องใช้ทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง 4,800,000 บาท

สำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพมหากฐ­ินสามัคคีกองละ 1,500 บาท สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ 082-782 5905-7, 082-440 6622- 44

และบริจาคเงินมาที่ มูลนิธิน้ำใจไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาไอทีสแควร์ เลขที่บัญชี 202-207258-0 

สำหรับท่านเจ้าภาพจะได้รับพระธาตุสิวลี (โดยการอธิฐานจิตของพระอาจารย์ อาวรณ์ ณ กุฏิพระสิวลี ประเทศอินเดีย)ซึ่งผู้ที่ได้รับจะได้รับกา­รยกย่องว่าเป็นผู้มีโชคลาภวาสนาการเงินดี ธุรกิจก้าวหน้า ไม่รู้จักคำว่าจน มีกินมีใช้ตลอดชาติจะได้เป็นเศรษฐี เหลือกินเหลือใช้ตลอดกาล สาธุ. ทั้งนี้กำหนดการทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ตรงกับวันเสาร์ที่ 9 — อาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายนนี้ ณ ธรรมสถานม่อนพญานาคราช จ. เชียงใหม่