ร่วมสร้างอาคารหอผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น

Spread the love

ร่วมกัน “สร้างและเป็นสะพานบุญ พลังอันยิ่งใหญ่”
เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสมทบทุนสร้างอาคารหอผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพล
“สุขภาพดีถ้วนหน้า ด้วยศรัทธาแห่งประชารัฐ”
เพื่อโรงพยาบาลบ้านเกิด
เนื่องด้วยอาคารหลังเก่า ทรุดโทรม พื้นที่คับแคบมาก จำนวนผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการมีจำนวนมากขึ้น จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้มารับบริการ
//สามารถบริจาคได้หลายช่องทาง
1.บริจาคผ่าน QR code
2. บริจาคผ่านบัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย
3.กล่องรับบริจาคในส่วนของภาครัฐและเอกชน เช่น Top plaza ,Lotus,ภูมิสุข
4.มาบริจาคด้วยตนเองที่งานการเงินและบัญชี ตึกผูป่วยฉุกเฉินใหม่ชั้น2 โรงพยาบาลพล หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพลทุกท่าน
***หมายเหตุ เงินบริจาคออกใบเสร็จให้ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่า ถ้าบริจาคมากกว่า1000บาท จะออกใบอนุโมทนาบุญให้ด้วยค่ะ***///***
ร่วมกันแชร์บอกบุญกันเยอะๆนะคะ
ระยะโครงการ มกราคม2562-ธันวาคม2563เป็นต้นไป