ร่วมสร้างลานปฏิบัติธรรมและสร้างห้องน้ำ ณ วัดป่าพุทธพจนาราม อ.หางดง จ.เชียงใหม่ กันครับ

Spread the love

ร่วมสร้างลานปฏิบัติธรรมและสร้างห้องน้ำ ณ วัดป่าพุทธพจนาราม อ.หางดง จ.เชียงใหม่ กันครับ

h11266eb.JPG