ร่วมสร้างพระพุทธรูป ” พระพุทธรักษา “องค์พระประธานประจำอาคารผ​ู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธ กันครับ

Spread the love

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อ.ปัว ณ ข่วงเมืองน่าน อ.เมือง จ.น่าน

วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๙ น.

h68a241a.JPG

==========================

ร่วมบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่

ธนาคารกรุงไทย

เลขบัญชี >> 986-4-09434-3

ชื่อบัญชี >> กองทุนร่วมสร้างพระตึกสงฆ์อาพาธ รพร.ปัว