ร่วมสร้างพระประธาน ประจำพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์

Spread the love

องค์พระมีความสูง 23.36 เมตร ศิลปะแบบทวาราวดี สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองการก่อตั้งเมืองกาฬสินธุ์ครบ 225 ปี 

==========================

ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา ได้ที่ 

ธนาคารกรุงไทย 

เลขบัญชี >> 404-3-23539-9

ชื่อบัญชี >> สร้างพระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัด

==========================