!! ร่วมบูรณะมณฑปประดิษฐานพระสารีร​ิกธาตุ วัดพิชยญาติการาม !!

Spread the love

บูรณะมณฑปพระสารีริกธาตุ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบูรณะมณฑปประดิษฐานพระสารีริกธาตุ ธงชัยของพระพุทธศาสนา เพื่อให้พระสงฆ์ใช้สำหรับทำวัตร-สวดมนต์และประกอบศาสนกิจในช่วงเข้าพรรษา หน้าลานพระปรางค์ วัดพิชยญาติการาม

ทำบุญได้ที่บัญชี
วัดพิชยญาติการาม (กองทุนบุญนิธิสหกรณ์).
ธ. ไทยพาณิชย์. สาขา ลาดหญ้า.
เลขบัญชี 012-263-551-1

หมายเหตุ ทำบุญแล้วช่วยส่ง SMS
มาที่เบอร์ โทร. 089-039-5123 นะครับ
สอบถามรายละเอียดได้ที่
พระวิศิษฏ์สรการ โทร. 089-039-5123
หรือ สำนักงานวัดพิชยญาติการาม
โทร. 02-861-5425 อนุโมทนาบุญนะครับ

ธงชัยของพระพุทธศาสนา

“…กิจกรรมต่างๆที่วัดพิชยญาติการาม เช่น การถวายมหาสังฆทาน การสวดมนต์ การเจริญภาวนา เพื่อให้ญาติโยมได้เดินตามทางของพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา พยายามอย่างยิ่งให้ท่านทั้งหลายได้เดินถูกทางไม่ให้หลงทาง จึงได้นำหลักสติปัฏฐาน 4 ซึ่งเป็นหลักสำคัญให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติตาม ส่วนการถวายมหาสังฆทานก็เป็นกิจของพุทธบริษัทที่ต้องถวายพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมทายาทของพระพุทธศาสนา ซึ่งถ้าขาดพระสงฆ์เสียแล้ว สัญญาลักษณ์แห่งธงชัยของพระพุทธศาสนาก็หายหมด แม้ในปัจจุบันจะมีฆราวาสที่ตั้งตนเป็นผู้รู้ผู้ปฏิบัติธรรมแต่พระพุทธศาสนิกชนก็จะขาดพระสังฆรัตนซึ่งเป็นสื่อบุญให้แก่ท่านทั้งหลาย
มีคำพูดของนักปราชญ์กล่าวว่า “…ให้หัดเข้าวัดด้วยตนเอง ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ อย่าไปเข้าวัดเมื่อตายแล้ว ตายแล้วเข้าวัดไม่มีประโยชน์ ตายแล้วเข้าวัดมีพระนำ…”
ขอให้ท่านทั้งหลายได้ฝึกอบรมจิตให้คุ้นเคยกับวัด ก่อนที่เราจะเข้าวัด โดยมีพระนำหน้า สุดท้าย วิถีทางของบุญเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายทั้งในชาตินี้และชาติหน้า การฝึกหัดการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ถือว่าเป็นปัจจัยสร้างอุปนิสัยของท่านทั้งหลาย ให้มีความใกล้ชิดกับบุญกุศล เพราะธรรมถือว่าเป็นความดี ทุกคนรักความดี ทุกคนเกลียดความชั่ว ฉะนั้น เราก็ต้องสร้างความดีให้ตนเอง…”

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

ที่มา และรายละเอียด : th-th.facebook.com/TouDhamma?ref=stream