ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพซื้อปูน เพื่อก่อสร้างมหาวิหาร วัดป่าบ้านหนองผักแว่น

Spread the love

Peerakul ได้รับฉันทานุมัติจากพระอาจารย์จิรวัฒน์ สาหินกอง วัดป่าบ้านหนองผักแว่น หมู่ที่9 โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการเป็นสะพานบุญเพื่อบอกบุญเป็นเจ้าภาพปูนในการสร้างมหาวิหาร วัดป่าบ้านหนองผักแว่น จังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิหารหลังนี้ ใช้เสา49 ต้น เป็นทั้งพระอุโบสถและวิหารในหลังเดียวกันเมื่อสร้างเสร็จจะเเบ่งเป็นสัดส่วนอีกครั้งใช้สำหรับ เป็นพระอุโบสถ์สำหรับสังฆกรรม บวชพระลงปาฏิโมกข์

ส่วนด้านหน้า เป็นวิหารใช้ทำบุญต่างๆ เเละเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมด้วย

ปูนถุงละ 120 บาท ซึ่งต้องใช้จำนวนมากใช้ปูนเท และปูนฉาบตรานกอินทรีย์

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพซื้อปูน เพื่อร่วมสร้างมหาวิหาร ได้ที่

ชื่อบัญชี…พระจิรวัฒน์ ญาณวโร
เลขที่บัญชี…429-0-27392-0
ธนาคารกรุงไทย สาขาเสลภูมิ
พระพระจิรวัฒน์ ญาณวโร… 087-2365287

ผู้ประสานงาน …ปทมา …089 – 6427273

ขอให้คณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย ที่ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพซื้อปูน เพื่อร่วมสร้างมหาวิหาร ตามกำลังศรัทธาของท่าน ขอให้อานิสงค์ผลบุญ ในครั้งนี้ จงเป็นมหากุศลผลบุญ ส่งผลให้คณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย นิราศทุกข์ นิราศโศก นิราศโรค นิราศภัย ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ยิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยกัน ทุกคน ทุกท่าน เทอญ อายุ วรรณโณ สุขัง พลัง

h52f7f70.jpg

h001ab8d.jpg