ร่วมบุญหุ้มทองคำพุ่มข้าวบิณฑ์ยอดเจดีย์ วัดวชิรธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

Spread the love
he1859e5.JPG

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โครงการหุ้มทองคำพุ่มข้าวบิณฑ์ยอดเจดีย์วัดวชิรธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 200 ปี และมอบหมายให้คุณสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย พร้อมคณะ ร่วมกันจัดทำ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล เป็นประธานโครงการ

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมถวายทองคำ ปัจจัย และร่วมงานยกยอดฉัตรหุ้มทองคำพุ่มข้าวบิณฑ์ยอดเจดีย์ วัดวชิรธรรมารามโดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตเมตตารับถวายทองคำ ตามกำหนดการดังนี้

* 17 มีนาคม 61 เวลา 14.00 น. ถวายทองคำและปัจจัย ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรฯ

* 24 มีนาคม 61 เวลา 14.00 น. ถวายทองคำและปัจจัย ณ วัดวชิรธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา

* 31 มีนาคม 61 เวลา 16.00 น. ยกฉัตรโครงการหุ้มทองคำพุ่มข้าวบิณฑ์ ณ วัดวชิรธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา

การรับบริจาค
1.ทองคำ 99.99%
2.ปัจจัยร่วมบุญ

==========================

ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา ได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา อ้อมน้อย

เลขบัญชี >> 309 – 440363 – 2

ชื่อบัญชี >> “โครงการหุ้มทองคำพุ่มข้าวบิณฑ์ยอดเจดีย์วัดวชิรธรรมาราม”

==========================

สอบถามรายละเอียด
คุณณัฐอร โสภณ 0 2610 2353
คุณปนัดดา ศรีโปฎก 08 5155 0035