ร่วมบุญหอระฆังจังหวัดเชียงราย

Spread the love

ขออนุญาติทางเวปไซด์ประกาศ
พื้นที่บอกบุญยังสาธุชนพุทธบริษัท
เชิญพุทธศาสนิกชน
ร่วมบุญก่อสร้างหอระฆัง
เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง
ประดับตกแต่งลายไทย
ที่ 550,000 บาท
ตอนนี้ทางวัดยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างและปีนี้เป็นครั้งแรกที่บอกบุญผ่านทางเวปไซด์พลังจิต
เนื่องจากทางวัดไม่มีผ้าป่า-กฐิน
ขออนุโมทนากับผู้ดูแลเวปไซด์นี้ด้วย
หอระฆังหลังนี้
สร้างไว้ ณ วัดทรายมูล ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย
เชิญร่วมบุญได้ที่
ชื่อบัญชีพระชยากรญาณสุทฺโธ
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย
เลขบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5040735618
หรือสะดวกเดินทางร่วมบุญที่วัดหมายเลขโทรศัพท์ 0613065815 เจ้าอาวาสสอบถามเส้นทางโทร
0841703730

การสร้างระฆัง ซึ่งเป็นถาวรวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกาศพระศาสนา นั้นเป็นยอดมหากุศลอย่างหนึ่ง
ที่จะส่งผลให้บุคคลผู้ร่วมสร้างมีชื่อเสียงโด่งดัง มีคนนับหน้าถือตา นำส่งทั้งในชาตินี้และในชาติหน้า และชาติต่อๆ ไป ด้วยเป็นผู้ที่มีความสุขในทุกกาลเวลา เป็นผุ้ประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เจริญด้วยทรัพย์ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ให้เป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย การที่มีระฆังไว้ประจำที่วัดนั้น พระภิกษุสงฆ์จะใช้เป็นอาณัติสัญญาณในการทำวัตร สวดมนต์เล่าเรียนพระธรรมบาลี ตลอดจนได้ใช้ในการประชุมเพื่อถกปัญหากรณีต่างๆ รวมถึงการแจ้งเตือนภัยฯ ก็ถือว่า เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ ผู้สร้างระฆังจึงจะได้รับอานิสงส์ อันเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ตามที่ได้ กล่าวไปแล้วข้างต้น

hce5e0ea.jpg

ha998635.jpg

h28a1a0e.jpg

haa58091.jpg