ร่วมบุญสร้างโรงเรียนพุทธวิหาร วัดพระธรรมจักร จ.นครนายก

Spread the love

@ ร่วมสร้างโรงเรียนพุทธวิหาร
ปฏิบัติสัทธรรมวิทยาลัย + หัองพัก
และเสา 187 ต้น พร้อมตอม้อ 
ณ วัดพระธรรมจักร นครนายก
ติดต่อ 081-9244429,085-0946981,
ร่วมบุญได้ที่ ธ.กรุงเทพ สาขาตลาดไทย
เลขที่บัญชี 856-032008-0

1f338.png
1f338.png

 วัตถุประสงค์โครงการสร้างโรงเรียนปฏิบัติธรรม”พุทธวิหารปฏิบัติสัทธรรมวิทยาลัย”

1.เพื่อจัดระเบียบของชั้นเรียนให้เป็นสัดส่วนตามหลักสูตรการศึกษาสมณธรรม โดยผู้ที่ปฏิบัติในระดับเดียวกันได้อยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกันอย่างชัดเจน
2.เพื่อความสะดวกในการเรียนการสอนและการตรวจสอบให้คงประสิทธิภาพและคุณภาพ
3.เพื่อจัดบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการรักษา เจริญและพัฒนาสมาธิของผู้ปฏิบัติธรรมในทุกกิจกรรม
4.เพื่อบริหารจัดการสถานที่ให้มีความเป็นระเบียบประหยัด และเกิดประโบชน์สูงสุด
5.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีโอกาสจบหลักสูตรปฏิบัติสัทธรรมมากขึ้น

1f338.png
1f338.png

 จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาผู้ใจบุญทุกท่าน ได้มีโอกาสได้สร้างบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ สามารถรับเป็นเจ้าภาพ หรือร่วมบุญตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธา ได้ตามกำลัง ติดต่อสอบถามได้ที่โทร 037-330-089 / 094-414-5992 facebook : 
วัดพระธรรมจักร จ.นครนายก / Line : @buvec
โอนเงินร่วมบุญได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขานครนายก เลขบัญชี 211-042366-8/ธ.กรุงเทพ สาขาตลาดไท เลขที่บัญชี 856-032008-0

1f338.png
1f338.png

 ขอผลบุญนี้จงปกปักษ์รักษา ส่งผลให้มีความเจริญรุ่งเรือง ในหน้าที่การงาน การเงิน การดำเนินชีวิต คิดหวังสิ่งไหน ปรารถนาสิ่งไหน ที่ถูกตามธรรมนองครองธรรม ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จทุกประการ เทอญ เจริญพร เจริญทรัพย์