ร่วมบุญสร้างเจดีย์หลวงปู่คูณ “สุเมธาจริยาคุณานุสรณ์เจดีย์” ณ วัดป่าภูทอง อุดรธานี

Spread the love

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์หลวงปู่คูณ สุเมโธ “สุเมธาจริยาคุณานุสรณ์เจดีย์” ณ วัดป่าภูทอง อุดรธานี

โดยท่านสามารถบริจาคโดยตรงที่วัดป่าภูทอง หรือสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชี เจดีย์หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง เลขที่บัญชี 431 0432 069 

มีบัญชีนี้เพียงบัญชีเดียว

แหล่งอ้างอิง www.facebook.com/channarong.rachbuanoy