ร่วมบุญสร้างกุฏิพระสงฆ์ วัดใหม่คลองหอม จ.สุโขทัย

Spread the love

แชร์ไปได้บุญ
ร่วมทำบุญกันนะคุณโยม

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาผู้ใจบุญทุกท่าน
ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิพระสงฆ์
ขอรับบริจาค อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็กฯ
เพื่อใช้ในการก่อสร้าง กุฏิพระสงฆ์ ๑ หลัง “วัดใหม่คลองหอม จ.สุโขทัย”
❇️ อิฐ ก้อนละ ๙ บาท
❇️ ปูนถุงละ ๑๒๐ บาท
❇️ ทราย คิวละ ๕๐๐ บาท
❇️ กระเบื้องหลังคา แผ่นละ ๑๙ บาท
หรือตามเจตนาศรัทธา
ทุกท่านสามารถ แจ้งความจำนงแห่งกองบุญนี้หรือร่วมทำบุญสร้างกุฏิสงฆ์
ได้ที่ #ธนาคาร : SCBไทยพานิชย์
#ชื่อบัญชี : วัดใหม่คลองหอม
#เลขที่บัญชี : 556 233 2537
#อานิสงส์การบริจาค อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็กฯ
1.ส่งผลให้ครอบครัว และการงาน จะเป็นปึกแผ่น
2. ไม่คลอนแคลน ไม่ล้ม เป็นฐานของบุญอันยิ่งใหญ่ ครอบครัว และเครือญาติ จะมีความอบอุ่น รักใคร่ปรองดองกัน
3.ไม่ว่าจะเกิดชาติใด ก็จะเป็นคนมีหลักฐานมั่นคง ไม่เป็นคนหลักลอย ชีวิตมีหลัก ทำสิ่งใดก็สัมฤทธิ์ผล จะมีฐานรองรับทรัพย์เพิ่มพูนมหาศาล
4. ทำให้ฐานบุญของเรามีความมั่นคง สมบูรณ์ที่สุด แก้กรรมให้กับผู้ที่ ครอบครัวแตกแยก มีชีวิตหลักลอย เปลี่ยนงานบ่อย ย้ายบ้านบ่อย ไม่มีหลักในชีวิต ผู้ที่รู้สึกเคว้งคว้าง คลอนแคลนในชีวิต
ขออานิสงส์ผลบุญนี้ จงเป็นพละปัจจัยให้ข้าพเจ้า…..(ชื่อและนามสกุลหรือผู้อื่นในกรณีอุทิศให้ผู้อื่น) ปรารถนาสิ่งใดก็ให้ว่าไป โดยต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม อาทิ เพื่อความสำเร็จต่าง ๆ ให้ธุรกิจการงานราบรื่น มีผลกำไรดี ให้คิดดี พูดดี ทำดีต่อกัน สนับสนุนกัน ขอให้หายเจ็บไข้ได้ป่วย ให้พ้นจากภาวะทุกข์ทั้งหลาย ปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ (ระบุ บอกรายละเอียด) ฯลฯ…นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ สาธุๆๆ
แบ่งปันส่งต่อเพื่อเป็นสพานบุญ..