ร่วมบุญมหากฐินบารมีธรรมจามเทวี​ ลำพูน

Spread the love

– สำนักงานโบราณสถานวัดป่าคะยอมใต้ จ.ลำพูน : บอกบุญร่วมสร้างโบสถ์ศรีสุริยวงศ์องค์จามเทวี ร่วมกันฟื้นฟูวัดร้าง อุทิศถวายแด่องค์มหาชนนีศรีหริภุญไชย ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน กองละ ๑๕,๐๐๐ บาท
……………………..
– ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองกฐิน ๑ กอง รับพระรูปพระแม่จามเทวี ปางวิตรรกมุทรา ( แสดงธรรม ) พระหัตถ์ขวา แสดงธรรม (พระคุณ) พระหัตถ์ซ้ายทรงถือพระขรรค์ (พระเดช) ทรงยืนแบบ “ตริภังค์” ๑ องค์ ( พระรูปพระแม่เจ้าจามเทวี สร้างจำนวน ๙๙ องค์ เพื่อมอบให้กับผู้มีจิตศรัทธา เจ้าภาพกองมหากฐินเท่านั้น ไม่มีให้เช่าบูชา มาเป็นคณะมอบเฉพาะประธานสาย ) ขนาดสูง ๔๘ ซม. ๑ องค์
………………………
– ทอดถวาย วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. หรือร่วมทำบุญตามเจตนา ได้ที่ โบราณสถานวัดป่าคะยอมใต้ จ.ลำพูน

ร่วมทำบุญผ่านทางธนาคารได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 6612119765 ( สร้างวิหารธรรม ) โทร.0800320605,0931810200,0811533969,0932978666

h9a6f2f4.jpg

h787ae26.jpg