ร่วมบุญบริจาคหนังสือให้โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จ.พะเยา

Spread the love

เชิญร่วมบุญบริจาคหนังสือให้โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จ.พะเยา

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนประมาณ 600 คน ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน และโรงเรียนมาตรฐานสากลสภาพพื้นที่จัดอยู่ในโรงเรียนชายขอบ มีเป้าหมายในการจัดแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดยมีห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้หลัก เป็นหัวใจหลักของการส่งเสริมการศึกษา แต่ในสภาพปัจจุบันห้องสมุดโรงเรียนมีสภาพชำรุด หนังสือและทรัพยากรห้องสมุดก็มีความเก่า ยากต่อการซ่อมแซม ล้าสมัย ไม่มีความหลากหลาย
เพื่อให้การส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ห้องสมุดโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จึงขอเชิญบริจาคหนังสือมือสองหรือหนังสือใหม่สภาพใช้งานได้นะครับ
หนังสือที่ห้องสมุดต้องการมากที่สุด
ลำดับที่ ๑ พจนานุกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ลำดับที่ ๒ หนังสือความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ลำดับที่ ๓ หนังสือนวนิยาย
ลำดับที่ ๔ หนังสือเตรียมสอบ
ลำดับที่ ๕ หนังสือธรรมะ

* หมายเหตุ ถ้าเป็นหนังสือการ์ตูนธรรมะ คติคำสอน การ์ตูนที่ให้สาระความรู้ต่าง ๆ ก็จะดีเพราะอ่านง่าย เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับเด็ก เยาวชน รวมทั้งผู้ใหญ่ที่สนใจด้วย ครับ

ท่านสามารถบริจาคหนังสือประเภทอื่นๆ ก็ได้ตามจิตศรัทธา โดยส่งมาที่

“ห้องสมุดโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160” 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นายทศพล ปิจจวงค์ (เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม)
โทร. 090-9488872
หรือ ทางเว็บไซท์ sites.google.com/a/cmw.ac.th/libcmw/
ขออนุโมทนากับผู้ร่วมบริจาคหนังสือให้กับโรงเรียน เพื่อสร้างคลังปัญญาให้กับเด็กนักเรียน เยาวชนและชุมชนนะครับ