ร่วมบุญทอดผ้าป่าสร้างถนน วัดป่าเมตตาวนาราม ต. ป่าหุ่ง อ.พาน เชียงรายครับ

Spread the love

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทถนนเข้าวัดป่าเมตตาวนาราม ตารางเมตรละ499บาท บ้านทุ่งมะฝาง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เขียงราย
ตามที่หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา กรุงเทพ ได้ดำริสร้างวัดป่าเมตตาวนารามขึ้นเพื่อเป็นวัดสายป่าธรรมยุตินิกายสายพระอาจารย์มั่น บัดนี้ได้มีการตัดถนนเข้าวัดเพื่อให้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางสันจรไปมาเพื่อปฎิบัติธรรม ดังนั้นจึงใคร่บอกบุญสาธุชนผู้ใจบุญใจเทวดาทั้งหลายมาร่วมบุญใหญ่กันโดยผ้าป่ากองละ499บาท
กำหนดการทอดผ้าป่า16เมษายน2559
เวลา15.00น.2,400กอง
มาเป็นส่วนหนึ่งใน2,400กองกัน
***********
สามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไท สาขาพาน
เลขที่ 002-1-19835-8ชื่อ พระนิตินัย อุดมกัน ออมทรัพย์

**********
ติดต่อสอบถาม098-310-8972(พอจ.ดร.นิตินัย)