ร่วมบุญทอดกฐิน 11พย.66 วัดสะหรีดอยโตน จ.เชียงใหม่

Spread the love

#บุญใหญ่ปีละครั้ง#สร้างวัด#กฐินสามัคคี
#กฐินสร้างวัด
#ทอดกฐิน
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐิน
ซึ่งเป็นบุญใหญ่ จำกัดคราวแค่ปีละ1ครั้ง
ครั้งละ 1 เดือน และจำกัดผู้รับดำรงไว้ซึ่งพุทธานุญาต และวัฒนธรรม

1f64f.png

 ขอเชิญร่วมทำบุญ
ทอดกฐินครั้งแรกในรอบ 60 ปี จากอดีตวัดที่เคยร้าง
ได้รับกานฟื้นฟูขึ้นมาใหม่
วัดสะหรีดอยโตน จ.เชียงใหม่
มีพระจำพรรษา จำนวน 6 รูป ในพรรษากาลนี้

1f6a9.png

 สามารถร่วมบุญได้ที่
ธ.กรุงเทพ
เลขบัญชี 2 5 3 4 7 0 7 6 3 9
ชื่อบัญชี วัดสะหรีโดยโตน

1f9e8.png

 กองบุญละ 100 u ๅ n
หรือ บริจาคได้ตามกำลังศรัทธา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
หน้าเพจ หรือเบอร์โทรศัพท์
หมายเลข : 0 8 2 9 7 5 4 6 6 2
กล่องข้อความ
อานิสงส์ของการร่วมทำบุญทอดกฐิน ได้แก่
1. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมาก และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย
2.ทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ
3.ทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่น เป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย

https://www.facebook.com/profile.php?id=61551429091670