ร่วมบุญทอดกฐิน หล่อพระประธาน หน้าตัก3.19ม. วัดจำปา เขตตลิ่งชัน กทม. 19พย.66

Spread the love

##ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระประธาน
##ปางปฐมเทศนา ขนาดหน้าตัก ๓.๑๙ เมตร
(หกศอกหนึ่งคืบ) ##เนื้อทองเหลือง
ประดิษฐาน ณ ##สำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๗๕
##วัดจำปา แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
#เจ้าภาพ
##ทองเหลือง แท่งละ ๑,๕๐๐ บาท
##แผ่นทอง แผ่นละ ๒๐ บาท หรือตามศรัทธา
##พิธีหล่อพระวาระที่ ๑ ส่วนพระพักตร์
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
##ภาคเช้า เวลา ๐๙.๑๙ น. ##พิธีทอดกฐินสามัคคี
##ภาคบ่าย เวลา ๑๕.๑๙ น. ##พิธีหล่อพระ
##ติดต่อสอบถามได้ที่
##พระครูสุนทรจริยาภิรม เจ้าอาวาสวัดจำปา
โทรศัพท์ ๐๘๖-๓๗๘-๓๔๐๑
##โอนปัจจัยทำบุญเข้าบัญชีชื่อ วัดจำปา
ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน บัญชีสะสมทรัพย์
เลขที่ ๒๑๑-๐๘๙๓๑๒-๖