ร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างโบสถ์ วัดอัมพวัน จ.นครพนม 14 พย. 64

Spread the love

14 พฤศจิกายน 2564 (1 แชร์เพื่อเป็นบุญ)
#เชิญญาติโยมผู้มีบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดอัมพวัน จ.นครพนม
อันเป็นมหาทาน มหาบุญ หนึ่งวัดมีได้หนึ่งครั้งในหนึ่งปี เป็นบุญที่ท่านว่าหาทำยาก
บริวารองค์กฐิน วัดจักได้นำเป็นต้นบุญเพื่อสร้างอุโบสถหลังแรก นับแต่ตั้งวัด ในปีพุทธศักราช 2484 เป็นวิหารทานเพื่อการกำเนิด ภิกษุ ในบวรพระพุทธศาสนา อันจะได้เป็นหลัก สืบต่อพระพุทธศานา ให้คงอยู่ ตั้งโดยมั่น สืบไป

ญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ตั้งแต่ 1,000 กอง ขึ้นไป โปรดแจ้งที่อยู่เพื่อวัดมอบสิ่งอันเป็นสัญลักษณ์แห่งบุญ แห่งความเป็นศิริมงคล แด่ท่าน

เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี
ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี
วัดอัมพวัน
เลขที่ 444-0-70003-9

สามารถร่วมบุญด้วยวิธีสแกนคิวอาร์โค้ด ระบบบริจาค อิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
รับใบอนุโมทนาบัตรแบบลดหย่อนด้วยตนเอง เหมาะสำหรับท่านที่ไม่สะดวกแจ้งเลขบัตรประชาชน ในขั้นตอนการสแกนให้ท่านกดยอมรับให้ธนาคารส่งข้อมูลการบริจาคแก่กรมสรรพากร สิทธิ์การลดหย่อนจากการบริจาคครจึงจะสมบูรณ์

สามารถติดต่อ
วัดอัมพวัน 24 หมู่ 13 ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
เพจ วัดป่าอัมพวัน
เฟสบุ๊ค พระวุฒิชัย ชยวุฑฺโฒ
โทร. หรือ ไลน์ 0820650207

ขออนุญาตโพสต์เพื่อบอกบุญ อนุโมทนาสาธุค่ะ
https://www.facebook.com/121532942583257/posts/685457316190814/