ร่วมบุญถวายน้ำปานะและภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่เข้าปริวาสกรรม วัดยางตะพาย พิจิตร

Spread the love

Peerakul ได้รับฉันทานุมัติจากพระอธิการยงค์ยุช เตชธมโม เจ้าอาวาสวัดยางตะพาย ในการเป็นสะพานบุญถวายน้ำปานะและภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่เข้าปริวาสกรรม 100 กว่าองค์ และฆารวาสผู้เข้าประฎิบัติธรรม 80 กว่าคน ณ วัดยางตะพาย ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

***พระสงฆ์เข้าปริวาสกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม -10 พฤษภาคม รวมทั้งสิ้น 10 วัน
***ปิดรับปัจจัยวันที่ 8 พฤษภาคม 58

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบุญถวายน้ำปานะและภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่เข้าปริวาสกรรมได้ที่…

ชื่อบัญชี : วัดยางตะพาย
เลขที่บัญชี… 128-2-66366-8
ธนาคาร…เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)
พระอธิการยงค์ยุช เตชธมโม (เจ้าอาวาส) (089-0442783)

ผุ้ประสานงาน…ปทมา (09-44742965)

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลในการสร้างศาลาในครั้งนี้ จงอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้ความปรารถนานั้น ๆ จงพลันสำเร็จทุกประการเทอญ

hc3a1252.JPG