ร่วมบุญตรุษจีน สร้างอาศรมและรูปเหมือนปู่ชีวกโกมารภัจจ์59นิ้ว 6ก.พ.57

Spread the love

ร่วมบุญตรุษจีนปี 2557
เรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี กองละ 300 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

สมทบทุนสร้าง : อาศรมและรูปเหมือนหมอชีวกโกมารภัจจ์ อาศรมขนาด 3*4 เมตร องค์ปู่ขนาด 59 นิ้ว

ณ สำนักปฏิบัติธรรมเทพสถิตย์สถาน มหาสารคาม
วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง
1.เป็นผู้มีความเสียสละ หมอชีวก โกมารภัจจ์ ได้ทำการรักษาคนทั่วไปด้วยความเสียสละเป็นอย่างยิ่ง
ท่านไม่เคยเรียกร้องค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น นอกจากนี้ ท่านยังได้รับหน้าที่เป็นแพทย์หลวง และแพทย์ประจำตัวของพระพุทธเจ้า
ดูแลรักษาการอาพาธของพระสงฆ ด้วยเหตุดังกล่าวท่านจึงเป็นที่รักของปวงชนทั่วไป
2.เป็นแบบอย่างที่ดี แพทย์แผนโบราณให้ความเคารพนับถือหมอชีวก โกมารภัจจ์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากท่านได้ประพฤติปฏิบัติ
ตนอย่างเหมาะสมกับฐานะ ให้การรักษาผู้เจ็บป่วยโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ มีความเป็นอยู่อย่างสมถะ อ่อนน้อมถ่อมตน
เคารพนับถือผู้มีพระคุณ เช่นเมื่อท่านได้รับค่าตอบแทนจากการรักษาก็นำไปถวายเจ้าชายอภัยเพื่อบูชาพระคุณ เป็นต้น

หรือโอนเงินผ่านธนาคาร
1.ธนาคารธนชาติ สาขาย่อยลาดกระบัง กทม.
ชื่อ กองทุนสาธารณประโยชน์โดยพระเฉลิมพล สุเมโธ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 087-2-02132-1
2.ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ปตท.รามอินทรา กม.3 กทม.
ชื่อ กองทุนสาธารณประโยชน์โดยพระเฉลิมพล สุเมโธ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 793-0-01223-9
3.ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางนา ตราด กทม.
ชื่อ กองทุนชมรมลูกพระราชพรหมยาน
โดยพระเฉลิมพล สุเมโธ(กวักหิรัญ)
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 731-2-48004-7

โอนแล้วแจ้ง sms ได้ที่เบอร์ 087 922 4888

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม email : [email protected]
ติดต่อโทร. 087 922 4888