ร่วมบุญกับกองทุนจัดสร้างหนังสือพระไตรปิฎก เพื่อถวายวัดต่างๆที่ขาดแคลน

Spread the love

กองทุนจัดสร้างหนังสือพระไตรปิฎก

เหตุผลในการจัดตั้ง

เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ทางวัดได้มีประกาศออกไปว่า โครงการสร้างหนังสือพระไตรปิฎกจะดำเนินการจัดสร้างครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เนื่องจากขาดทรัพยากรและคณะกรรมการดำเนินการ บัดนี้ได้มี ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม แจ้งความจำนงค์และให้การสนับสนุน โดยถวายปัจจัยจำนวนหนึ่ง เพื่อจัดตั้งเป็น “กองทุนเพื่อโครงการจัดสร้างหนังสือพระไตรปิฏก” ขึ้น เพื่อที่จะให้นำไปใช้ในช่วงที่ยังขาดปัจจัยไม่เพียงพอในการจัดสร้างหนังสือในแต่ละครั้ง

จากเหตุผลดังกล่าว ทางมูลนิธิพระอาจารย์ธรรมโชติ จึงได้จัดตั้ง “กองทุนเพื่อโครงการจัดสร้างหนังสือพระไตรปิฎก ถวายให้กับวัดที่ยังขาดแคลน” ขึ้น เพื่อที่จะสนับสนุนให้กับโครงการนำหนังสือพระไตรปิฏกไปถวายให้กับวัดที่แคลนขาด ให้สามารถดำเนินต่อไป และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ที่ถวายปัจจัย ในการจัดตั้งในครั้งนี้ด้วย

ภาพที่ทางวัดเขานางบวชได้ไปถวายพระไตรปิฎกตามวัด และสำนักสงฆ์ที่ขาดแคลน

สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังทรัพย์ และกำลังศรัทธา ไม่จำเป็นต้องทำเต็มจำนวนดังกล่าว ร่วมทำบุญติดต่อได้ที่วัดเขานางบวช โทร. 035-837590 , 082-2501560 หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของทางวัด คลิกดูรายละเอียดได้ตามป้ายแบนเนอร์ข้างล่างครับ

สามารถร่วมบุญได้ที่

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาศรีประจันต์

ชื่อบัญชี พระอานุภาพ สารคนฺโธ

เลขบัญชี 403-550695-2

หากท่านร่วมทำบุญ ด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาแจ้งให้ทางวัดทราบ เพื่อทางวัดจะได้แยกแยะปัจจัยที่ท่านร่วมทำบุญไปตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

กรุณาแจ้งทางวัด ตามวิธีที่ท่านสะดวกดังนี้นะครับ

1. อีเมล์ [email protected]

2. ส่ง sms หรือโทรแจ้งที่หมายเลข

035-837590, 082-2501560, 080-7761240 และ 083-3166177

3. หลังจากแจ้งชื่อแล้ว ตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่าน ในหน้า page กิจกรรมที่ท่านร่วมทำบุญได้ครับ

4. หากต้องการใบอนุโมทนาบัตร แจ้งชื่อและที่อยู่ได้ทั้งทางอีเมล์และ sms ครับ (กรุณาแจ้งด้วยว่าจะมารับเองที่วัด หรือให้ส่งไปรษณีย์)

** หมายเหตุ : ทางวัดจะคงชื่อและนามสกุลของท่านไว้ในเว็บไซต์ของทางวัด ตลอดไป ท่านสามารถค้นหาชื่อของท่านได้จากกล่องค้นหา (สีเหลือง) ที่อยู่ทางขวามือ —>
หากท่านใดมีความไม่สะดวกในการเปิดเผยชื่อ-นามสกุล และต้องการให้ทางวัดลบชื่อของท่านออกจากเว็บไซต์ กรุณาแจ้งทางวัดได้ครับ