ร่วมบริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลชุมพวง

Spread the love

แชร์บุญถึงทุกๆท่าน
โรงพยาบาลชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
(โดย นพ.อิทธิพล อุดตมะปัญญา ผอ.รพ.ชุมพวง)

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกันทำบุญกับโรงพยาบาล บริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับบริการผู้ป่วย เพื่อให้โรงพยาบาลมีสถานที่และงบประมาณเพียงพอในการให้บริการผู้ป่วย ทั้งในเขตอำเภอชุมพวง และอำเภอข้างเคียง ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน

และขอเรียนเชิญเข้าร่วมใน “พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และสร้างอาคารอเนกประสงค์” วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ โรงจอดรถยนต์ โรงพยาบาลชุมพวง
กำหนดการ วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2561
9.00 น. ตั้งกองผ้าป่า ณ โรงพยาบาลชุมพวง
10.00 น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
12.00 น. เสร็จพิธี และเรียนเชิญร่วมรับประทานอาหาร (โรงทาน)
ประธานฝ่ายสงฆ์ – พระครูจันทปทุมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอชุมพวง (หลวงตาดวง วัดใหม่หนองบัวรี)
ประธานฝ่ายฆราวาส – นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอชุมพวง 
และ นพ.วชิระ บถพิบูลย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (คุณหมอแก่ อดีตผอ.รพ.ชุมพวง)

ร่วมโอนบริจาคมาได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาชุมพวง 
ชื่อบัญชี “บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลชุมพวง” 
เลขที่บัญชี 461-4-17813-7
ผู้ประสานงาน นางยุพาพร โตไธสง (โทร. 091-8326845)
ผู้ประสานงาน นางสาวจุฑาพร ขุนกระโทก (โทร. 097-3929370)
โรงพยาบาลชุมพวง โทร. 044-477281 ต่อ 103

คณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลชุมพวงขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ จงมีแต่ความสุข เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์ มีโชคลาภ สุขภาพแข็งแรง ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย และภัยตรายทั้งปวง คิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการ

ปล.ผู้บริจาคสามารถขอใบเสร็จรับเงินเพื่อลดหย่อนภาษีได้ โดยแจ้งหลักฐานการโอนเงินและที่อยู่จัดส่งเอกสาร ผ่านผู้ประสานงานตามรายชื่อที่แจ้งไว้ (รพ.ขอสงวนสิทธิ์การจัดส่งให้ สำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป)
ปล2.ผู้ที่ต้องการบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ (หรือเงินบริจาค) โดยระบุอุปกรณ์เป็นรายชิ้น สามารถสอบถามความต้องการของโรงพยาบาลได้ ผ่านผู้ประสานงานตามรายชื่อที่แจ้งไว้