ร่วมบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดที​่ขาดแคลนแด่น้องนักเรียน

Spread the love

การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง
นายสมศักดิ์ แต้มโคกสูง ผอ.รร.บุรีรัมย์พิทยาคม จัดโครงการ “หนังสือดีพี่ให้น้อง ” โรงเรียนวัดตะลุงเก่า ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย
ขอรับบริจาคหนังสือความรู้ นิตยสารต่างๆ หนังสือธรรมะ การ์ตูน และอื่น ๆ
ส่งไปที่ ห้องสมุด รร.บุรีรัมย์พิทยาคม
เลขที่ 15 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 09-4530-9310