ร่วมบริจาคสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว

Spread the love

ทำดีให้คนมองเห็น…ร่วมบริจาคสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วให้แล้วเสร็จ

เนื่องด้วยโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว เป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญทางจักษุแห่งแรกของประเทศไทยที่สร้างด้วยเงินบริจาคของประชาชน ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 400 ล้านบาท และกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2562 ปัจจุบันทางโรงพยาบาลสามารถระดมทุนได้เพียง 280 ล้านบาทเท่านั้น ยังขาดอีก 120 ล้านบาท จึงจำเป็นต้องเร่งระดมทุนขอรับบริจาคในส่วนที่เหลือจากผู้มีจิตศรัทธา ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

ร่วมบริจาคสมทบทุนการสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ได้ที่
1.บริจาคผ่านมือถือ : พิมพ์ *948*8888*100# โทรออก
บริจาคครั้งละ 100 บาท ได้ทุกเครือข่าย
2.บริจาคผ่านบัญชี
ธ.กรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว
ชื่อบัญชี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว 
เลขที่ 745-0-33317-1 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

#ทำดีให้คนมองเห็น#โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว#โรงพยาบาลบ้านแพ้ว