ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อสร้างสะพานข้ามต่อระหว่าง sky walk ของรถไฟฟ้า BTS เข้าสู่โรงพยาบาลตำรวจ

Spread the love

สะพานบุญ เชื่อมต่อชีวิตผู้ป่วย

โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำโครงการ “สร้างสะพานบุญ เชื่อมต่อชีวิต” สะพานบุญแห่งนี้จะเป็นทางเชื่อม ให้กับผู้มีจิตศรัทธา หรือผู้ที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อสร้างสะพานข้ามต่อระหว่าง sky walk ของรถไฟฟ้า BTS เข้าสู่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อลดระยะเวลาการเดินทางให้กับผู้ป่วย ให้มาถึงมือแพทย์ด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย โรงพยาบาลตำรวจจึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไปหรือหน่วยงานเอกชนที่มีความประสงค์อยากร่วมบริจาคการสร้างสะพานบุญ สามารถบริจาคเงินได้ที่
มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์

หรือบริจาคผ่านบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์”
ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลตำรวจ
เลขที่บัญชี 982- 2-72844-1 
โทรศัพท์ 0- 2207 -6200

*** สิทธิประโยชน์การบริจาค***
1. บริจาค 100 บาทขึ้นไปได้รับใบเสร็จรับเงิน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามประกาศกระทรวงการคลัง (ลำดับที่ 163)
2. บริจาค 100,000 บาทขึ้นไป ได้รับการทำเรื่องขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#รพตร#โรงพยาบาลตำรวจ#สะพานบุญ#สะพานเชื่อมต่อชีวิต#ต่อเวลาต่อชีวิต#ต่อบุญ#Rwalk#skywalk#BTS#ประชาสัมพันธ์
https://youtu.be/SPOQW6QyqVk