ร่วมบริจาคสมทบทุนงานวิจัยโรคมะเร็ง รพ.ศิริราช

Spread the love

ประชาสัมพันธ์
ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในการวางรากฐาน
การรักษามะเร็งอย่างแม่นยำ
ร่วมบริจาคได้ที่
ธ.กรุงเทพ 901 705 9990 ศิริราชมูลนิธิ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02 4194471-4