ร่วมบริจาคซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.ศรีบุญเรือง วันที่ 4 ส.ค. 61

Spread the love
h2ae3a53.jpg

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และปรับปรุงตึกผู้ป่วย


>ด้วยโรงพยาบาลศรีบุญเรือง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง จัดบริการสุขภาพให้ประชาชนอำเภอศรีบุญเรืองและอำเภอใกล้เคียง ตั้งแต่ปี 2524มากกว่า 110,000 คน และมีผู้รับบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเป็นจำนวนมากในการจัดบริการของโรงพยาบาลศรีบุญเรือง ยังมีความขาดแคลนของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์รวมทั้งตึก อาคารให้บริการผู้ป่วย มีความคับแคบและทรุดโทรม จำเป็นจะต้องได้รับการจัดหาและปรับปรุงให้มีความพร้อมต่อการจัดบริการที่มีคุณภาพ


>จึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการทุกคน


>โดยร่วมบริจาคเงิน ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลศรีบุญเรือง หรือโอนเงินผ่านธนาคารออมสิน สาขาศรีบุญเรือง บัญชีเลขที่ 020238346231
ชื่อบัญชี “ผ้าป่าโรงพยาบาลศรีบุญเรือง เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์และปรับปรุงตึกผู้ป่วย”


>ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงพยาบาลศรีบุญเรือง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ( ตรงกับ แรม 8 ค่ำ เดือน 8 )

ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกระทำครั้งนี้ จงประมวลเป็นบุญญานุภาพแรงกล้าให้ทุกท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ภิญโญยิ่งด้วยทรัพย์นับอนันต์ทุกประการเทอญ