ร่วมบริจาคจัดซื้อเครื่องมือแพท​ย์ และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชว​ิถี

Spread the love

รพ.ราชวิถี เปิดตัวโครงการ “รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ” ระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี เผยยังขาดงบอีก 500 ล้านบาทเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศให้ทั่วถึง รองรับกว่า 1,500,000 ชีวิตต่อปี ภายใต้แนวคิด “โรงพยาบาลที่คุณอาจลืม”

โรงพยาบาลยังคงมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้พร้อมบริการผู้ป่วยและขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการ “รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ” โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่

“ศูนย์การแพทย์ราชวิถีในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
หมายเลขบัญชี 051-2-69056-1

หรือ สอบถามโทร 02–3548138 ต่อ 3217-9
หรือ www.rajavithihospitalfoundation.org
มาร่วมสร้างกุศลอันเป็นนิรันดร์ โครงการ “รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ”
เพื่อให้ชีวิตของผู้ป่วยที่รอโอกาสทางการรักษา ให้มีโอกาสได้ไปต่อ
และสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัว และทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป

ที่มา www.hfocus.org/content/2017/12/15111