ร่วมทำบุญ บริจาคเข้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่​่อประชาชน ขององค์หลวงตามหาบัว

Spread the love

เชิญร่วมทำบุญ บริจาคเข้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่่อประชาชน เพื่่อร่วมกันเผยแผ่ธรรมมะขององค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
โดยท่านสามารถบริจาคโดยตรงที่วัดป่าบ้านตาด หรือสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้ 

ชื่อบัญชี “มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน”
– ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-0-77610-2

– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุดรธานี (ไม่เสียค่าโอน)
เลขที่บัญชี 510-4-25579-3

ชื่อบัญชี “กองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน”
– ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-0-66484-3

– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุดรธานี (ไม่เสียค่าโอน)
เลขที่บัญชี 510-4-25577-7

หรือท่านสามารถบริจาคโดยตรงที่วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

hc2506d8_2013-07-16.jpg