ร่วมทำบุญ ทอดกฐินทานสามัคคี วัดจามเทวีศรีวัฒนา อ.งาว จ.ลำปาง 24 ตค.65

Spread the love

ขอเชิญร่วมทำบุญ ทอดกฐินทานสามัคคี ผู้มีใจบุญทอดถวาย ณ วัดจามเทวีศรีวัฒนา บ้านร่องเห็ดพัฒนา ต. บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง
สมโภช วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2565
ทอดกฐินทานสามัคคี วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.39 น.
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพได้โปรดบันดาลประทานพร ให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกทิวาราตรีตลอดไปเทอญ