ร่วมทำบุญสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ พระธาตุพุทธวงศ์ ณ พุทธสถานพระธาตุพุทธวงศ์ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

Spread the love

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ พระธาตุพุทธวงศ์ ณ พุทธสถานพระธาตุพุทธวงศ์ บ้านหนองตาโฮม ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ท่านสามารถโอนเงินบริจาคได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0488201484 ชื่อบัญชีมูลนิธิพุทธภูมิโพธิยาลัย(ทิพย์บูรพา)