ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านขะจาว

Spread the love

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล
เพื่อสมทบทุนและผู้พิการตำบลฟ้าฮ่าม
ทอดถวาย ณ.รพ.สต.บ้านขะจาว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่
ในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562

พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญญวาสีภิกขุ
โดยมูลนิธิดอยเวียงแก้ว ผู้สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น
วงเงินงบประมาณการก่อสร้างประมาณ 5,500,000 บาท(ห้าล้านห้าแสนบาท)
ร่วมบุญได้ที่
ธ.กรุงไทย 675 355 3215 
ชื่อบัญชี กองทุนผ้าป่าสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟู รพ.สต.บ้านขะจาว 

ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญมหากุศลครั้งนี้ เพื่อสร้างบุญบารมีให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดี ไม่เจ็บไม่ป่วย ร่ำรวยๆทุกท่าน โดยท่านที่ร่วมบริจาคจะได้รับวัตถุมงคลปลุกเสกโดยท่านพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร จากมูลนิธิดอยเวียงแก้ว ขออนุโมทนาบุญทุกท่านครับ