ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดศรีอภัยวัน จ.เลย 26-27 ต.ค.56(หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)

Spread the love
h19b6470.jpg

ที่มา www.watsriaphaiwan.org/news