ร่วมทำบุญถวายผ้าป่าสมทบทุนบูรณ​ะพระวิหาร กองบุญ 100 บ. (ปิดรับ 15 มิ.ย.61)

Spread the love

เนื่องในงานพิธีไหว้ครูบูชาบูรพาจารย์และทำบุญอายุ ประจำปี ๒๕๖๑
ของอาตมาภาพ พระภูวดล ฉนฺทธมฺโม
ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
ซึ่งอาตมาภาพและญาติโยมจะได้จัดตั้งกองบุญผ้าป่าสามัคคีขึ้น
เพื่อเป็นการทำบุญสมทบทุนบรณะปฏิสังขรณ์พระวิหารหลวง
วัดหาดนาค อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
จึงขอเชิญคณะญาติธรรมและกัลยาณมิตรผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
ได้ร่วมบุญและอนุโมทนาในกาลครั้งนี้..สาธุ

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า กองบุญ ๑๐๐ บาท (จำนวน ๓๙๙ กองบุญ)

ร่วมเป็นเจ้าภาพบายศรีและเครื่องบวงสรวง จำนวน ๒ ชุดๆละ ๒,๕๐๐ บาท

หรือร่วมทำบุญตามจิตศรัทธา (ปิดรับบริจาค วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๖๑)

ขอเจริญพร
พระภูวดล ฉนฺทธมฺโม
วัดหาดนาค จ.เชียงใหม่

ร่วมบริจาคได้ที่ :
ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีหางดง 2
เลขที่ 984-9-95290-3
พระภูวดล ฉนฺทธมฺโม

ท่านที่ร่วมทำบุญแล้วขอความกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล (ทอดผ้าป่า)
ส่งมาที่ :
โทรศัพท์หรือส่งข้อความ มาที่เบอร์ 099-6474597 LINE ID : yui1472
หรือส่งข้อความมาที่ www.facebook.com/yui1347
หรือฝากไว้ในกล่องข้อความของเว็บพลังจิต