ร่วมทำบุญต่อชีวิตโค ไถ่ชีวิตโค ต้อนรับปีใหม่ จำนวน ๙ ตัว ต่อชีวิตใหม่เริ่มปีใหม่

Spread the love

เจริญพรญาติโยมทุกท่าน ด้วยวัดหนองเรือ มีความประสงค์จะขอเมตตาจากญาติโยมทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโค จาดโรงฆ่าสัตว์ ในโอกาสตอนรับปีใหม่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการต่ิิอชีวิตโค และผู้ที่ไถ่ชีวิตโค นั้นก็จะได้รับอานิสงส์ในครั้งนี้ โดยครั้งนี้จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อไถ่ออกมาแล้วจะมอบให้ชาวบ้านแล้วดู โดยไม่มีการทำร้ายหรือการฆ่า จนกว่าชีวิตโคจะหมดอายุขัยเอง โดยจะไถ่ทั้งหมด ๙ ตัว ดังรายละเอียดดังนี้

๑. โคตัวเล็ก ๓ ตัว ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท

๒. โคตัวกลาง ๓ ตัว ๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท

๓. โคตัวใหญ่ ๓ ตัว ๆ ละ ๑๓,๐๐๐ บาท

ร่วมทำบุญแจ้งได้ที่กระทู้นี้ หรือโทร ๐๘๓-๑๑๔๓๖๘๑ จะปิดรับในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗


เลขที่บัญชีธนาคาร ๕๑๑-๐-๖๑๔๘๒-๒ ชื่อบัญชี สมทบทุนก่อสร้างถาวรวัตถุวัดหนองเรือ ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน

ท่านใดที่ร่วมทำบุญมาแล้วประสงค์จะรับใบอนุโมทนาบัตร สามารถแจ้งรับได้

ขอเจริญพร
ที่มา board.palungjit.org/f108/%E0%B8%A3%E0%B9…E0%B9%88-542173.html