ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.จุฬา

Spread the love

#ร่วมแชร์เป็นธรรมทานช่วยโรงพยาบาล
วัดบวรนิเวศวิหาร และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี 
เพื่อนำรายได้จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่ายา 
สำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธและผู้ป่วยทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. 
ณ โถงชั้นล่าง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

สามารถบริจาคและร่วมทำบุญได้ที่ 
ฝ่ายพิธีการ ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
โทร.02 256 4382, 02 256 4505
ธ.ไทยพาณิชย์ 045 288 0006 ชื่อบัญชี สภากาชาดไทย