ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างกุฏิพ​รหมคุณรักษา(สำหรับผู้มาปฏิบัติ​ธรรม)

Spread the love

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างกุฏิพรหมคุณรักษา(สำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม)

เชิญทุกท่านมาร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ทางวัดมีการสวดพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ และทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างกุฏิเพราะทางวัดยังขาดที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม

h93c4d91.jpg