ร่วมทอดผ้าป่าสร้างลานปฏิบัติธร​รม วัดป่าพุทธพจนาราม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กันครับ

Spread the love

พื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร ร่วมเป็นเจ้าภาพปูพื้นกระเบื้องซีเมนต์ ตารางเมตรละ 300 บาท หรือตามจิตศรัทธา

กำหนดการทอดผ้าป่า วันที่ 19 ธ.ค. 69

==========================

ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา ได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่ริม

เลขบัญชี >> 853-218190-6

ชื่อบัญชี >> โครงการสร้างลานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

hed4b67b.JPG