ร่วมทอดกฐินสมทบทุนจ่ายค่าก่อสร้างกุฏิ ณ.ที่พักสงฆ์กวีศรีมงคลธรรม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 11พย.66

Spread the love
1f6a9.png

#กฐินปีนี้นำทุกข์ลงสู่ธรณีส่องแดนธรรมด้วยขุมทรัพย์ปัญญา
#ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖
ณ ที่พักสงฆ์กวีศรีมงคลธรรม ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
#ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ
———————————-

2666.png

 ธ.กรุงเทพ

2666.png

 474-0-711678

2666.png

 พระสมัคร โคตรทอง
———————————

1f33c.png
1f339.png
1f490.png
1f33a.png
1f338.png
1f940.png
1f33b.png
1f337.png

#วัตถุประสงค์ : “เพื่อสมทบจ่ายค่าก่อสร้างกุฏิหนีน้ำ”จากประสบภันน้ำท่วม
ซึ่งขณะนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วยังมียอดค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากหนี้สะสม #หนี้คงค้าง 201,000.-
อีกส่วนคือเพื่อสร้าง”ลานบุญคูณสุข”

1f31f.png
1f31f.png
1f31f.png
1f31f.png
1f31f.png

#หมายเหตุ ; ขอโรงทานอาหาร ค่ะ

260e.png

 ติดต่อสอบถาม
093-5541-216 พระอาจารย์สมัคร
081-2662-601 อุบาสิกาเปรียว กิญจินะ

1f33c.png

 โมทนาสาธุการค่ะ 

1f33c.png

#อนุญาติแท็กค่ะ…ช่วยแชร์บุญด้วยค่ะ

1f647_200d_2640.png
1f647.png
1f647_200d_2642.png
1f647_200d_2640.png
1f647.png
1f647_200d_2642.png
1f647_200d_2640.png
1f647.png
1f647_200d_2642.png