ร่วมกันอุปการะสามเณรเป็นค่ารถ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าอาหาร ขณะเดินทางไปศึกษา

Spread the love

ขอเรียนเชิญท่านผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพอุปการะสามเณรได้ศึกษา

ขอโอกาสให้สามเณรได้ศึกษา โดยการอุปการะเณรเป็นค่ารถ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าอาหาร
เพียงวันละ 16-17 บาท” (น้อยกว่าราคากาแฟหนึ่งแก้วใน กทม.)
หรือเดือนละ 500 บาท ให้สามเณรเณรน้อย ได้มีโอกาสเรียน
เงินจำนวน 1 บาท อาจไม่มีความหมายสำหรับบางคน
แต่ที่นี่คืออาหาร คืออุปกรณ์การเรียน คือค่าเดินทางจากวัดที่อยู่บนดอย
มาเรียนที่โรงเรียนนันทจริมเขตศึกษา แห่งนี้

สามารถร่วมบุญอุปการะสามเณรได้ที่
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาน่าน
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 732-235620-2
ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อการศึกษาพระเณร โรงเรียนนันทจริมเขตการศึกษา
หรือบัญชีธนาคารกรุงไทย
สาขาห้างนราไฮเปอร์มาร์ท
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 695-0-20531 – 7
ชื่อบัญชี เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนนันทจริมเขตการศึกษา

หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ .092-1030759 , 091-1392788
อ.สากล ผู้ประสานงานโรงเรียนนันทจริมเขตศึกษา

เมื่อท่านที่โอนปัจจัยมาอุปการะสามเณรแล้ว
หรือกำลังคิดว่าจะอุปการะสามเณร หรือเคยโอนมาอุปการะแล้ว
แต่ไม่ได้แจ้ง โปรดได้แจ้ง ชื่อ – สกุล ที่อยู่(ที่สามารถส่งของไปรษณีย์ได้)
อีเมล, เบอร์โทรศัพท์
และความประสงค์ที่ต้องการอุปการะ

อุปการะตามกำลังศรัทธาแต่ท่านจะสะดวกครับ
ท่านสามารถอุปการะเป็น รายครั้ง รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน
ราย 9 เดือน รายปี หรืออุปการะไปเรื่อยๆ หรือจนจบปริญญาตรี
อุปการะตามแต่ท่านสะดวกครับ เมื่อท่านอุปการะแล้ว
โปรดได้แจ้ง ชื่อ – สกุล,ที่อยู่,อีเมล,เบอร์โทรศัพท์
ความประสงค์ที่ต้องการอุปการะ
มาที่ facebook :นักบุญขุนว้าเพื่อพระพุทธศาสนาอำเภอแม่จริม (Inbox)

บุญกุศลในครั้งนี้ขอให้ท่านรุ่งเรืองในชีวิตทุกด้าน เพราะท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้ชีวิตใหม่แก่เพื่อนมนุษย์
เพราะเพื่อนมนุษย์ที่ท่านอุปการะ เป็นเพศบรรพชิต เป็นมหากุศลอันประมาณมิได้

ทุกครั้งที่เณรทำวัตรเช้าเย็น เณรจะเจริญพระพุทธคุณและให้พรท่านทุกครั้งไปครับ สาธุ…

ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านครับ

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่กรุณารับอุปการะเณรให้มีชีวิตใหม่
เพราะเณรมาจากครอบครัวยากจน การอุปการะของท่านทำให้เณร
ได้เรียนหนังสือชั้นสามัญ และเรียนพระธรรม เท่ากับท่านได้ให้ชีวิต
ให้การศึกษา และต่ออายุพระศาสนา เป็น 3 in 1

ขอขอบพระคุณ ท่านผู้เป็นสะพานบุญ เพื่อนๆ ญาติธรรม ผู้อุปการะทุก Like
และ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าในการ Share ข้อมูลให้กับเพื่อนๆ ญาติธรรม ของท่าน

เป็นการช่วยเหลือสามเณรอีกทางหนึ่งครับ

hb881db2.jpg

hb1640b1.jpg

h29c9954.jpg

h8e08991.jpg