รับบริจาคเตียงพยาบาลเพื่อสามเณรเจ็บป่วย โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา

Spread the love

ขอบอกบุญท่านผู้ใจบุญร่วมกันบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบทุนซื้อเตียงพยาบาลแต่สามเณรโรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา เป็นโรงเรียนเพื่อการกุศล เพื่อนำมาใช้งานที่ห้องพยาบาลของโรงเรียน ราคาเตียงละ 2000 บาท ใช้ 2 เตียง โดยประมาณ ซึ่งอาตมาภาพจะบอกบุญกับคุณโยมท่านผู้ใจบุญร่วมกันสมทบทุน ซึ่งเวลาสามเณรเจ็บป่วยทางเราจะได้คัดแยกออกมาเพื่อดูแล สำหรับท่านผู้ใจบุญอยากร่วมทำบุญสามารถติดต่อได้ที่ 0900022786 พระอาจารย์ศักดิ์ชัย โชติปัญโญ

เลขที่บัญชี 264-2-42663-2 ธนาคารกสิกรไทย สาขานครนายก ชื่อบัญชี พระศักดิ์ชัย โชติปัญโญ หรือติดต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา โทร.0878133807