ยุวพุทธฯบ้านแห่งธรรมรับสมัครกุ​ลบุตรอายุ ๒๐ ปีขึ้นไปร่วมอุปสมบทและปฏิบัติธ​รรมตลอดพรรษา

Spread the love

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
ยุวพุทธฯบ้านแห่งธรรม
รับสมัครกุลบุตรอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป
ร่วมอุปสมบทและปฏิบัติธรรมตลอดพรรษา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์ ๒) จำนวน ๙ รูป
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพรธรรม (ศูนย์ ๓) จำนวน ๗ รูป
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี (ศูนย์ ๔) จำนวน ๔๐ รูป
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ ต่อ ๔๒๐๓
********************
ยุวพุทธฯบ้านแห่งธรรม
สร้างคน สร้างที่ใจ
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕
ร่วมกดไลค์และแชร์ ข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆ
ในแวดวงธรรมะ สาระจากยุวพุทธฯบ้านแห่งธรรม

hc38a83b.jpg