มูลนิธิโพธิวัณณา (คุณแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล) ขอเชิญร่วมหล่อพระพุทธรูปปางห้า​มสมุทร 11 ส ค 56

Spread the love

มูลนิธิโพธิวัณณา (คุณแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล) ขอเชิญร่วมหล่อพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร 11 ส ค 56 

มูลนิธิโพธิวัณณา (คุณแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล)

ขอเชิญร่วมหล่อพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556

เวลา 13.00 น

ประธานกองละ 2600 บาท

หรือร่วมสบทบตามกําลังศรัทธา

ติดต่อ สอบถาม 089-219-6563
083-028-5767

บัญชี กองทุนอเนกประสงค์มูลนิธิโพธิวัณณา ธนาคารกรุงไทย สาขาสนามสนามชัยเขต 238-0-29506-9

ที่มา : potiwanna.webspeedupdesign.com/

:oops: