มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

Spread the love

มอส. ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2523 และได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ โดยถูกต้องตามกฎหมายในปี 2529 มอส. เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินการในด้านการสนับสนุนงานพัฒนาขององค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ในประเทศไทย ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ยุติธรรมและสันติสุข โดยมีความเชื่อว่าการพัฒนาสังคมเป็นหน้าที่ของประชาชนไทยทุกคน ดังนั้น สถาบัน, องค์กร, กลุ่มและบุคคลในสังคม จักต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาสังคมอย่างเต็มที่

เว็บไซต์ www.thaivolunteer.org/

บริจาคสิ่งของthaivolunteer.org/myweb/index.php?option…t=blog&id=4&Itemid=7
บริจาคเงินthaivolunteer.org/myweb/index.php?option…t=blog&id=5&Itemid=8

ติดต่อ 
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 5 กรุงเทพ
ห้วยขวาง
กรุงเทพ
10320
THAILAND