มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญทอดผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย” วันที่ 11 ส.ค. 61

Spread the love

มูลนิธิฯ จัดงานทอดผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เพื่อสมทบทุนในการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือและบำบัดฟื้นฟูเยียวยาเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นหน่วยงานที่หมอมีโอกาสร่วมทำงานช่วยเหลือเด็กๆที่ถูกล่วงละเมิด มาตั้งแต่หมอเป็นแพทย์ประจำบ้านอยู่ที่ศิริราช จนกระทั่งจบมาเป็นจิตแพทย์ก็ยังทำงานด้วยกันต่อเนื่อง

มูลนิธิก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 เพื่อให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี โดยประสานความร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพ ในการคุ้มครองสวัสดิภาพ การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การฟื้นฟูเยียวยาด้านร่างกายและจิตใจ การส่งเสริมพัฒนา และให้การสงเคราะห์ด้านต่างๆ ในแต่ละปีมูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาเด็กซึ่งถูกกระทำด้วยความรุนแรงประมาณ 300 คนและครอบครัวของเด็กผู้เสียหายอีกกว่า 300 ครอบครัว

การช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงให้กลับมามีชีวิตแบบปกติ จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานและทรัพยากร(บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์) จำนวนมาก

จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย” 

ท่านสามารถร่วมทำบุญได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 
-เช็ค สั่งจ่ายในนาม มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
-โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
-ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระ เลขที่บัญชี 017-2-35098-3
-ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น เลขที่บัญชี 067-2-51383-9 
-ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกอกน้อย เลขที่บัญชี 119-0-63365-9
-ธนาคารกรุงไทย สาขาสำนักนานาเหนือ เลขที่บัญชี 000-1-89258-4

การบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ส่งรายละเอียดการโอนทางFax
หรืออีเมล์ พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ ทางมูลนิธิจะจัดส่งใบเสร็จให้

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

โทรศัพท์ 0-2412-0739 0-2412-1196
และ 086-802-7210

โทรสาร 0-2412-9833

อีเมล์ : [email protected]

www.thaichildrights.org

มาร่วมทำบุญด้วยกันนะคะ